Regulamin Sklepu Internetowego EleganckiDodatek.pl

1. Informacje o Firmie

1.1. Sklep EleganckiDodatek.pl jest prowadzony przez firmę:

LS Łukasz Sulich

ul. Mandarynki 2 m 34, 02-796 Warszawa

Bank: ING BANK ŚLĄSKI Nr konta: 86 1050 1025 1000 0092 2340 9120

zwaną dalej EleganckiDodatek.pl

1.2. EleganckiDodatek.pl prowadzi sprzedaż artykułów – damskich oraz męskich dodatków strojów wizytowych; za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.eleganckidodatek.pl
1.3. Zdjęcia w sklepie internetowym przedstawiają rzeczywiste produkty, jednakże kolor na zdjęciu może nieznacznie różnić się od rzeczywistego koloru oferowanego produktu.
1.4. Wymiary sprzedawanych produktów, mogą w rzeczywistości nieznacznie różnić się od podanych na stronie.

2. Zamówienia

2.1. Każde zamówienie dokonane za pośrednictwem sklepu internetowego jest potwierdzane poprzez wysłanie na podany adres e-mail stosownej informacji.
2.2. Do złożenia zamówienia NIE JEST wymagana rejestracja polegająca na założeniu konta użytkownika. Niemniej jednak wymagamy podania danych niezbędnych do sfinalizowania transakcji tj.: Imię, Nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail oraz w przypadku firm numeru NIP.

3. Ochrona Danych osobowych

3.1. Informujemy, że dane osobowe podane w zamówieniu w sklepie internetowym EleganckiDodatek.pl są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją złożonych zamówień oraz mogą zostać wykorzystane do informowania  Klienta o aktualnych promocjach sklepu internetowego EleganckiDodatek.pl W żadnym wypadku nie będą one udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu i modyfikacji , a także usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
3.2. Konta oraz dane osobowe Użytkowników, którzy w przeciągu 6 miesięcy nie będą  przejawiać „ruchu” na stronie EleganckiDodatek.pl – nie będą składać zamówień mogą zostać usunięte.

4. Ceny

4.1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym EleganckiDodatek.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają 23% podatku VAT.
4.2. Cena podana przy każdym z artykułów jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4.3. EleganckiDodatek.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych artykułów do sklepu internetowego, a także do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.
4.4. Klient dokonuje płatności za zamówione produkty za pośrednictwem przelewu bankowego, na dane, które otrzyma po dokonaniu zamówienia za pośrednictwem e-maila.
4.5. Klient dokonując zakupów w sklepie EleganckiDodatek.pl wyraża zgodę na otrzymanie Faktury bądź Paragonu w wersji elektronicznej, która zostanie przesłana na podany podczas składania adres e-mail.

5. Dostawa

5.1. Produkty zamówione w sklepie internetowym EleganckiDodatek.pl są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Na terenie Warszawy istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym umówieniu się.
5.2. Koszty przesyłki podane są w podsumowaniu transakcji i są pokrywane przez Kupującego. Wyjątek stanowi “Darmowa przesyłka”, która jest pokrywana przez sklep EleganckiDodatek.pl przy zakupach o wartości koszyka powyżej 500 PLN.
5.3. Po uznaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu EleganckiDodatek.pl przesyłka zostanie wysłana w przeciągu dwóch dni roboczych.
5.4. Kupujący nabywając produkty w sklepie internetowym EleganckiDodatek.pl i wybierając przesyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej udziela jednorazowego pełnomocnictwa Sprzedającemu na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu dotyczących przesłania zakupionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku nie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa, Kupujący jest zobowiązany o poinformowaniu o tym fakcie Sprzedającego.

6. Odstąpienie Klienta od umowy

6.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, lub wypełniając Formularz odstąpienia od umowy, drogą e-mailową w przeciągu 14 dni od momentu zakupu.
6.2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy liczony jest od dnia  wydania produktu-wysyłki.
6.3. Odstąpienie od umowy może zajść tylko gdy zwracany towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został zniszczony. W innym przypadku jest możliwy zwrot towaru ale po pomniejszeniu kwoty wynikającej z używania lub uszkodzenia.
6.4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży i jest on pokrywana przez Klienta.
6.5. Razem ze zwracanym produktem należy odesłać dokument potwierdzający jego nabycie – fakturę/paragon.
6.6. W przypadku spełnienia warunków wymienionych w ust. 6 umowę kupna/sprzedaży uważa się za niezawartą, a sklep EleganckiDodatek.pl zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty, łącznie z kwotą wysyłki, która jest równoważna najtańszemu dostępnemu sposobowi wysyłki w przeciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania zwróconego produktu.

7. Reklamacje

7.1. Jeżeli zakupiony towar posiada wady fabryczne, lub jest niezgodny z umową, konsument powinien niezwłocznie poinformować o fakcie wykrycia wady sklep EleganckiDodatek.pl
7.2. Reklamowany towar Klient powinien odesłać na adres sklepu EleganckiDodatek.pl
7.3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie, lub jeśli takowego nie posiada opakowanie zastępcze, które zapewni stosowną ochronę podczas transportu.
7.4. Wraz z reklamowanym produktem należy przesłać dowód zakupu, który jest podstawą reklamacji oraz wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie sklepu EleganckiDodatek.pl
7.5. Towar do reklamacji jest przesyłany na koszt Klienta. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne zostanie uznane za zasadne, koszty przesyłki do sklepu EleganckiDodatek.pl poniesione przez Klienta, zostaną mu zwrócone na podany za pośrednictwem e-maila numer konta bankowego.
7.6. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki zwrotnej.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego EleganckiDodatek.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
8.2. Regulamin Sklepu Internetowego EleganckiDodatek.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).